MUFTAV ÇALIŞTAYI

19 Ocak 2019 Cumartesi

Muhasebesinin Geleceği 2023’e Doğru Türkiye Programı

· 09.30 – 12.00 Beş bildirinin sunumu

· 12.00 – 13.00 Yemek arası

· 13.00 – 15.30 Tartışma

· 15.30 – 17.00 Çalıştay bildirisinin hazırlanması

Bildiriler: 09.30 – 12.00

1. Cumhuriyetin Muhasebesi

(Prof. Dr. Oktay Güvemli)

2. Dünyada Muhasebenin geleceği- beklentiler

(Prof. Dr. Özer Ertuna)

3. Türkiye ekonomisinde küreselleşme ve muhasebe

(Prof. Dr. Mustafa A. Aysan)

4. Dijitalleşme – Yapay Zeka ve muhasebe–beklentiler

(Prof. Dr. Göksel Yücel) (Doç. Dr. Burcu Adiloğlu)

5. Türkiye’de muhasebe eğitiminin boyutları (öğretim kurumları sayısı, öğretim üye sayısı)

(Prof. Dr. Mikail Erol)

6. Çalıştay bildirgesi

(Prof. Dr. Ganite Kurt) (Prof. Dr. Yıldız Özerhan)