ÖZ

XX.Yüzyılın son çeyreğinde Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon işletme kararlarının alınmasının dayanağı olan, muhasebece düzenlenen mali tabloların doğru bilgileri vermekten uzaklaşmasına neden olduğu bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde enflasyon muhasebesi kavramı ortaya çıkmış ve bir literatür doğmuştur. Bir yandan akademisyenler mali tablolarda fiyat değişikliklerinin ortaya koyduğu yanıltıcı durumu düzeltmeye çalışırlarken, bir yanda da devlet fiktif kârlardan vergi almamak için vergi kanunlarında düzenleme yapmaya başlamıştır.

Sözü edilen dönemde alınan önlemlerle işletmelerin bilanço ve gelir tablolarına enflasyonun etkileri giderilmeye çalışılmış ve Türkiye’de başarılı sayılabilecek önlemler alınmış, başarılı uygulamalar yapılmıştır. Yasal düzenlemelerle alınan önlemler genellikle yeni yüzyıla da sarkmıştır.

Anahtar sözcükler : Enflasyon, işletme yönetimi.

Jel kodu : M41, G39

Makalenin devamını okumak için tıklayınız ...