1. MUHASEBENIN KISA TARIHÇESI

A. Muhasebe hesabı hakkında genel bilgiler :

1. Bir hesabın borçlu ve alacaklı sahifeleri ve sütunları

2. Bir hesabın irtibat numaraları, izahat haneleri

3. Bir hesabın adı

4. Bir hesabın açılması, bakiyeleri, muvazenesi, kapanması

2. MUZAAF VE BASIT KAYIT USULLERI ...

A. Hesapların muhtelif bakımdan tasnifi:

A tasnifi : Kapital, Kıymet, Şahıs, Netice hesapları...

B tasnifi : Asli hesaplar, Nazım hesaplar..

C tasnifi : Ana hesaplar, Tali hesaplar, Her nevi hesaplar üzerinde müteferrik meseleler. Tatbik edilecek borçlu ve alacaklı tarafları sahifeleri, sütunları, toplanacak bakiyelerin ifade ettiği manaların izahı... Kâr–zarar gösteren hesapların (kıymet hesapları) kâr ve zararları kayıt, tespit ve nakledilecektir.

....

Yazının devamı için tıklayınız ...