TARİFLER

Bankalar, tüccarların emtia ticaretinde oynadıkları rolü, para ticaretinde oynarlar.

Nasıl tacir mahsulatı mümkün olduğu kadar ucuza satın alır ve kabil olduğu kadar pahalıya satarsa, banker de kazancını en aşağı bir hadle (taux) istikraz ve en yüksek bir hadle ikraz etmek suretiyle temin eder.

Bidayette, bankerler sadece sarraf idiler. Sonradan tacir ve hususi şahısların paralarını bir muhafaza ücreti mukabilinde mevduat (depot) olarak kabul ederek muamelelerini genişlettiler. Bu suretle mevduat sahipleri akçelerini emniyet altına almış oluyorlardı.

Yazının devamı için tıklayınız ...