TANIM

Devlete ait muhasebe ile bütçe muhasebesine müteallik muamelelerin toplamını ihtiva etmek üzere İtalya’da kullanılmakta bulunan sentetik kayıt usulüne Logismografi denir...

TARİHÇE

Kamaralist muhasebe XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Avusturya’da devlet idaresi muhasebe usulünün tashihi ve muzaaf usulün kullanılması etrafında yapılan tecrübelerle, nasıl ki yeni tarzını bularak doğmuşsa, Logismografi de İtalya krallığının devlet muhasebe usulü, bir reorganizasyon mahsulü olarak uzun müşkül çalışmalarla ekspertize edildikten ve kabulüne ait müzakerelerden sonra 22 Nisan 1869 tarihli kanunla kullanılmağa başlanılmıştır. Bu kanunla muzaaf usulün devlet idaresine kabulü teklif edilmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız ...