Ekonomik Teşebbüsler- Tarihçesi

Yer yüzünde ilk insan topluluğu ile birlikte çok iptidai ve basit olarak ekonomik teşebbüslerin başladığı da farz olunabilir. Muhtelif yaşama vasıta ve maddelerini elde etmek için az çok bir emek sarfına mecbur olan insanlar, bu emekleri mukabilinde elde ettikleri çeşitli maddelerden (kendi ihtiyaçlarından arta kalan) bir kısmını ya ilerde kendi ihtiyaçlarına sarf etmek veya başkalarının başka çeşit istihsal maddeleri ile değiştirmek üzere saklamak lüzumunu duymuşlardır ki, bu suretle servet (varlık) doğmuştur.

Zamanla daha iyi ve daha rahat ve kolay yaşama mücadelesine her gün artan bir hızla atılan insanlar duydukları ihtiyaçların tesiri altında yeni keşif ve icatlarda bulunarak ekonomik teşebbüsler sahasını gittikçe genişletmişlerdir.

Tarihten evvel yaşamış olan kavimlerin o zamana ai

Yazının devamı için tıklayınız ...