Birçok müellifler muhasebenin eski devirlerde bile tanımış olduğunu, hatta bu devirlerde yaşayan tüccarlar, yaptıkları günlük muamelelerini muntazaman kaydettiklerini iddia ediyorlar.

Prof. Besta, Genova arşivinde 1340 senesine ve Milgao Kilisesi fabrikasında Modena şehrinde XIV. asra ait çift muhasebe usulü ile tutulmuş defterler olduğu yazıyor.

XIV. ve XV. Asırlarda yapılan muhasebe kayıtlarına Venedik usulü (Alla Veneziana) deniyordu. Bu usul bilhassa Venedik şehrinde inkişaf ederek diğer memleketlerde de kullanılmıştı. Elimizdeki mevcut eserlerden anladığımıza göre, çift muhasebe usulü XIV. asrın başlarında bilhassa ticaretin merkezi olan Venedik, Cenova, Floransa ve Milano şehirlerinde inkişaf etmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız ...