Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen 36. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 3-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya, Belek’te yapıldı.Üç yüz dolayında muhasebe ve finansman öğretim üyesinin katıldığı sempozyumun ana konusu. Muhasebe Eğitiminde E–Dönüş: Geleceğe Bakış, Yeni yaklaşımlar ve uygulamalar adını taşıyordu. Sempozyum düzenleme komitesi, genel amacı şu şekilde ortaya koymuştur: Hızla gelişen teknolojinin bir başka boyuta taşıdığı, e dönüşümün Türkiye’de muhasebe eğitiminde yarattığı etkiyi, geleceğin dünyasını nasıl şekillendireceğini ve bu bağlamda ortaya çıkan yeni yaklaşımları ve uygulamaları diğer ülkeler ile karşılaştırmalı bir şekilde ele almak ve bu alanda çalışan araştırmacılar ve uygulamacıları bir ortamda buluşturmaktır.

Yazının devamı için tıklayınız ...