Prof. Güvemli konuşmasında, 1850, 1926 ve 1957 ticaret kanunlarının Türk muhasebe düşünesinin batı Avrupa ile entegrasyonu konusunda öncülük yaptığını, 2011 tarihli Ticaret Kanunu’nun ise, Türk muhasebe düşüncesinin küreselleşme sürecine girmesini sağladığını anlatmıştır. Prof. Güvemli özetle şunları anlatmıştır. 1850 Yılında yürürlüğe giren ve Napolyon’un 1807 tarihli Code de Commercein’ den alınan 315 maddelik ilk ticaret kanunu kara ticaret Hukukun dan oluşmaktadır. Bu yasanın ilk iki maddesi tüccarı tanımlar; sonraki iki maddesi de tüccarın tutacağı günlük defter, envanter defteri ve kopya defterini (tüccarın ticari yazışmalarının kopya edildiği defter) tanımlamıştır. 15 Temmuz 1850’de yürürlüğe giren bu yasa ile Türk toplumu ilk kez çift yanlı kayıt yöntemi ile tanışmıştır (bu yasanın ilk kaleme alınışı ve tercümesi ise 25 Şubat – 4 Mart 1848 tarihinde yapılmıştır).

Yazının devamı için tıklayınız ...