Prof. Güvemli, 28 Mart 2017 tarihinde Ordu SMMM Odasında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Muhasebe Tarihi konulu bir konferans verdi. Güvemli, konferansının ilk bölümünde muhasebe düşüncesinde Tanzimat ile başlayan batılılaşma hareketinin özellikleri üzerinde durarak çift yanlı kayıt yöntemine geçiş sürecini uygulamalarının getirdiği yenilikler ve ilk muhasebe akadmisyenlerinin eserleri inceleme konusu yapılmıştır.

Yazıyı okumak için tıklayınız ...