Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Trakya Muhasebe, Finans ve Denetim sempozyumu 17- 18 Ekim 2017 tarihleri arasında Edirne’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans salonun da yapıldı. Çeşitli ülkelerden gelen katılımcılar yanında, Anadolu ve Trakyadan gelen akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından Muhasebe ve Denetim Dünyasının çeşitli konuları ile ilgili 30 dolayında bildiri sunuldu. Sempozyumda çeşitli güncel konular tartışıldı.

Makalenin devamı için tıklayınız ...