Bilindiği gibi, 1883 yılında öğretime başlayan Hamidiye Ticaret Mektebi’nin adı  1932 yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi olmuştur, O yıllar,  Cumhuriyet devrimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, dünya ekonomik krizinin de   sona erdiği yıllardır.  Sıra sanayileşmeye gelmişti. 1933’de Sümerbank, 1935’de Etibank kurulmuş ve  Türk ekonomik planlamacılığında büyük bir yeri olan ve başarı ile uygulanan...

Yazının devamı için tıklayınız...