1882 Yılında İstanbul Ticaret Odası’nın kuruluşunda, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra ve 1950 sonrası Odalar Birliğinin oluşturulmasında ve Sanayi Odalarının kuruluşunda, odaların değişmeyen önde gelen işlevi şöyle belirtilir: Üye olan işletmelerin ihtiyaçlarını ve isteklerini saptamak ilgililere duyurmak ve izlemek. Devletin ve kamu kurumlarını işletmelere dönük istek ve duyurularına aracılık yapmak…

Yazının devamı için tıklayınız..