ÖZET

Dünya hızlı ve hızı artan bir değişim içindedir.  Bu değişim fırsat ve tehlikeler içermektedir.  Değişimin insanlığa hizmet eden bir düzene doğru yönlendirilmesi için bilim dünyası yeni kavram ve değerler geliştirmekte, geliştirilen bu kavramları araştırma ve yayınlarla desteklemektedir.  Muhasebe bu değişimin ve değişimin ortaya çıkardığı akımların gerektirdiği verileri sağlayacak şekilde yeniden yapılanmalıdır.  Burada muhasebe dalının akademisyenleri ve uygulamacılarına önemli görevler düşmektedir.

 

Muhasebe dalı yeni geliştirilen kavram ve değerleri ilgi alanına sokmakta oldukça geri kalmıştır.  Ancak günümüzde muhasebe dalında, yeni kavram ve değerler konularında yapılan akademik araştırma ve yayınlar yoğunlaşmaktadır.  Bu çalışmaların uygulama alanlarına yansıtılmaları da yeni araştırma ve yayın ihtiyaçları doğurmaktadır.

 

Bu makale araştırmacıların, uygulamacıların sorunlarını da değerlendirerek yeni çabalar içine girmelerini teşvik etmek için hazırlanmıştır.  Makale son yıllarda akademik ve uygulama alanlardaki gelişmeleri değerlendirmekte araştırmacılara kendi araştırma alanlarını tanımlamalarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Anahtar Sözcükler: Muhasebede beklentiler, kavramsal çerçeve

Jel Kodu: M41, M48, M10

 

ABSTACT ( Expectations From Accounting Theory and Practices )

World is facing a fast and accelerating change.  The change presents opportunities and threats. Academic world is developing new concepts and values in order to guide the changes in the direction to create better systems to serve the humanity.  These concepts and values are supported by research and publications.  Accounting function needs to restructure itself in order to provide the data needed by the systems that are under development.  Accountants, their institutions and academicians must assume the responsibility in reshaping the accounting function.

 

The accounting function was rather late to put the new concepts and values to implementation. But recently the amount of academic research and publication on these new concept and values have been increasing.  But, the implementation of these concepts and values in accounting practice have created needs and demands for new comprehensive researches.

 

This paper aims at encouraging the researchers to design their studies to contribute to the change needed, with an understanding of the problems faced by the implementers.  The paper aims to provide help to researcher to design their research areas by evaluating the recent developments in the areas of research and implementations.

 

Key Words: Expectations from Accounting, Conceptual Framework

Jel Classification: M41, M48, M10

Yazının devamı için tıklayınız