Değerli Okuyucular...

Muhasebe tarihinin öğrettikleri açık olarak ortaya çıkmaya başlamış görülüyor.  Muhasebe tarihinin bugünü daha objektif değerlendirmeye yardımcı olduğu,  geçmişteki gelişmelerin  geleceğe ışık tuttuğu  daha iyi anlaşılıyor.   Büyük  muhasebeci kitlesinde, büyük  muhasebe öğreti kadrolarında muhasebe tarihine   ilgi  giderek artıyor.  Daha çok sayıda muhasebeci ve muhasebe odası  muhasebe tarihi ile ilgileniyor.  Daha çok sayıda  yüksek lisans öğrencisi muhasebe tarihi ile ilgili tez hazırlıyor..  Türklerin tarihleri ile barışık olmaları ve tarihlerine düşkünlükleri, umulmayan bir şekilde muhasebe dünyasının muhasebe tarihi ile ilgilenmelerinin yolunu açıyor. Artık Türkiye’de bir çok meslek odasında bir muhasebe tarihi köşesi var.  Artık muhasebe eğitimi yapan köklü kuruluşlar tarihlerine daha çok önem veriyor.

MUFTAV bu gelişmelere destek olmak görevini yerine getirme

çabası içindedir.  Web sitesini geliştirerek, 2000 – 2016 yılları arasında  uluslararası kongre ve konferanslarda  sunulan dört yüz dolayındaki bildirileri  kullanıcıların hizmetine sunmaya çalışıyor.  Öte yandan MUFTAV kütüphanesinin  geliştirilmesi hızlı bir şekilde devam ediyor.  Son zamanlarda Cumhuriyet’in ilk dönemi olan 1923-1950 arası yanında,  ikinci dönem olan 1950 – 1980 arasının tarih niteliği taşımaya başladığı gözlenmiş ve kütüphanenin buna göre düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.  İlk dönemde iki yüzü aşkın kitap, ikinci dönemde beş yüzü aşan kitap Türk muhasebe ve finans düşünürlerinin ne ölçüde etkin olduklarını ortaya koymuştur.

MUFTAV, araştırmalarını değerli muhasebe ve finans dünyası ile paylaşmaya devam edecektir.

Saygılarımızla...

 

 

 

MUFTAV’ın kitap bağış kampanyası devam ediyor

MUFTAV’ın başlattığı Kenarda durmasın yararlanmaya sunalım kampanyası devam ediyor… Bağışlar ile kütüphane bütün Türkiye’ye hizmet verecek kapasiteye hızla ulaşıyor. Gelen kitaplar bağışçının adına kütüphaneye kayıt ediliyor. Master ve doktora tezleri de kabul ediliyor...

Teşekkür ederiz...

 

 

 

MUFTAV web sitesinde yeni çıkan kitaplar tanıtılıyor

Değerli muhasebe  ve finans akademisyenlerinin yeni yayınları ya da kitaplarının yeni baskıları  web sitesinde özenle tanıtılıyor  ve kütüphaneye kayıt ediliyor.  Değerli dostların 2015 ve 2016 kitaplarını bekliyoruz...