GENELGE171 

                                                                                                                                                        20.04.2011                                                             Konu :Yatırımlarda Devlet Yardımları Karar değişikliği (2011/1597– 14.04.2011/27905)

    

       

      Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı:

 

          14.07.2009 yılında yayınlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ait Bakanlar Kurulu Kararı değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklere ait açıklamalar aşağıda dır.

          Devlet Yardımları kararına KOBİ tanımı eklenmiştir. 250 kişiden daha az kişi istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25 milyonu geçmeyen kuruluşlar KOBİ statüsünde yer almaktadır.

         Yapılan değişiklikle yatırım harcamalarında yer verilebilen maddi olmayan duran varlık yatırımlarına kısıtlama getirilmiş ve toplam yatırım tutarının % 50’sini aşmaması gerekmektedir.

         Tekstil hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarında yer alan kullanılmış makine yasağına Baskı, Basım ve Matbaa sektörü ilave edilmiştir.

           Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel bazda uygulanan sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması değiştirilmiştir. Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydı ile komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yartırım cinslerinde ise daha önceki dönemlerde ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için uygulama yapılacaktır. Ayrıca uygulanacak sigorta işveren hissesi desteği tutarı, belgede kayıtlı gerçekleşen sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir.

 

           Bölgesel uygulama kapsamında ise ;

I inci bölgede % 6 – II nci bölgede % 8 – III üncü bölgede % 10 – IV üncü bölgede % 14

Bölgesel uygulamada kuruluş KOBİ ise bu oranlara 5 er puan ilave edilecektir.

 

           Büyük ölçekli yatırımlarda ;

I inci bölgede % 2 – II nci bölgede % 3 – III üncü bölgede % 5 – IV üncü bölgede % 7

 

           Yatırıma başlama tarihine göre uygulanacak sigorta işveren hissesi desteği, bölgelere göre aşağıdaki gibi oluşacaktır.

 

Bölgeler

31/12/2011 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01/01/2012 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

 

         Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel bazda uygulanan Vergi İndirimi uygulaması 31.12.2011 olarak değiştirilmiş, bu tarihten önce yatırıma başlanırsa uygulanacak katkı ve indirim oranları aşağıdaki gibi oluşacaktır.

        

 

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

15

50

25

50

II

25

60

35

60

III

35

80

45

80

IV

55

90

65

90

 

 

 

 

           Yapılan değişiklik ile bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden mükerrer şekilde faydalanamayacaktır.

           Daha önceki kararlara göre alınmış belgeler bu kararın lehte gelen hükümlerinden faydalanacaklardır.

          Bölgesel bazda desteklenen sektörlerde değişiklik yapılmış, yeni kriterler devreye sokulmuştur.

 

 

Ayrıntılı bilgi ve bölgesel bazda teşvik edilen sektörleri öğrenmek için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…