GENELGE 170  

                                                                                                                                                       22.03.2011                                                                                     Konu :  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği (2011/1 – 21.03.2011/27881)

    

       

      Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği:

 

          Para-Kredi ve Koordinasyon  kurulunun yayınladığı İhracatta Devlet Yardımları kapsamında yer alan Pazar araştırması ve pazara giriş desteği yayımlanmıştır. İhracatı artırmaya yönelik şirketlerin  ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında yeni pazar araştırmaları ve yeni pazarlara giriş faaliyetlerine ait giderlerin bir kısmının karşılanması amaçlanmaktadır.

          Pazar Araştırma Gezileri ; 

          Sınai ve/veya Ticari şirketlerin yurt dışı Pazar araştırma gezilerine ait giderleri % 70 oranında ve yıllık en fazla 7,500 ABD doları olarak desteklenmektedir. Bir yılda şirket başına en fazla 10 gezi desteklenmektedir. Bir şirketten gezi başı en fazla 2 çalışan veya ortağı desteklerden faydalanabilmektedir. Ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile konaklama giderleri karşılanmaktadır. Gezinin en az 2 gün en çok 10 günlük  bölümü desteklenmektedir. Tatil günleri hariç konaklanan her güne denk gelen bir görüşme yapılmalıdır. Bir yıl içinde aynı ülkeye en fazla 2 gezi düzenlene- bilir. Coğrafi olarak bir birine yakın en fazla 3 ülkeye gidilebilmektedir. Gezi sırasında fuar, sergi, konferans vb. organizasyonların olmaması gerekmektedir.

           Rapor ve Danışmanlık ;

           Pazara giriş desteğinde, şirketlerin pazara giriş yapmak için gerekli olabilecek rapor ve danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir. Destek oranı şirketlerde % 60 , iş birliği kuruluşlarında ise % 75 olup, yıllık en fazla 200,000 ABD doları dır. Rapor alınan ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşların İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alması gerekmektedir.

           Tanıtım Faaliyetleri ;

           Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu tebliğe göre yayınlanacak uygulama usul ve esaslarında belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetler yapan kuruluşların tanıtımı amacı ile yapılan faaliyetlere ait giderlerin % 50 si ve yıllık en fazla 300,000 ABD doları olarak desteklenir. Bu çerçevede ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri belli oranda karşılanır.  

           Heyetler ;

           Müsteşarlık koordinasyonunda organizatör kuruluşlarca düzenlenecek sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ait giderlerin % 50 si ve program başına en fazla 150,000 ABD doları olarak desteklenmektedir. Programdan 3 ay önce ön onay alınması zorunludur. Bir takvim yılında bir organizatör kuruluşun yaptığı en fazla 5 sektörel ticaret heyeti ve 10 alım heyeti programı desteklenebilecektir.

           E- Ticaret Site Üyeliği ;

          Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret web sitelerine üyelik giderleri % 70 oranında ve yıllık en fazla 10,000 ABD doları kadar desteklenmektedir. Şirketler en fazla 5 e-ticaret sitesi için başvurabilirler. Destek süresi ise site başına en fazla 3 yıldır. Destekten faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayınlanan internet sitesi olmak zorunda dır. Üye olunması istenen e-ticaret sitelerinin İGEME’den ön onay almış olması gerekmektedir.  

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile…