05.01.2010

Konu : 1-   Yurt Dışı Fuar Destekleri (2009/5 – 29.12.2009/27448 RG)
2 -  Kullanılmış makine ithali (2009/23 ve 2010/9 – 18.12.2009/27439 ve
31.12.2009/27449 2.Mükerrer RG)

Yurt Dışı Fuar Destekleri:

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun yayınladığı ihracatta devlet yardımları altında yer alan yurt dışı fuar destek tebliği yayınlanmıştır. Fuar katılımları organizatör firma veya bireysel katılım olarak yapılmaktadır. Fuarlarla ilgili organizatöre ödenen katılım bedelinin belli bir miktarı, bireysel katılımda ise standart stand kirası ile nakliye harcamalarının % 50 si, en fazla 15,000 USD ödenecektir. Belli sektörlerde ise fuar nakliyesinde destek kapsamı harici olan kısımlardan bazıları ek olarak ödenecektir. Yüksek teknoloji gerektiren sektörler ile üretici/ imalatçı organizasyonlarında ise harcamaların % 75’i en fazla 15,000 USD ödenebilecektir.

Bireysel katılımlarda, fuardan en az 15 gün önce yapılacak başvuru ile ön onay alınması gerekmektedir. Müsteşarlıkça belirlenecek 15 hedef ülke kapsamında yapılacak fuarlara katılım olduğunda % 50 olan destek oranına 20 puan ilave edilecektir. Diğer yandan tebliğin yürürlüğe girdiği 29.12.2009 tarihinden itibaren 1 yıl içinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcı firmalara % 50’ye ek olarak 10 puan ilave destek sağlanacaktır. Tüm harcama ödemeleri banka kanalı ile yapılmalıdır. Fuara katılım sonrası en geç 3 ay içinde birliklere başvurmak gerekmektedir. Eski tebliğden farklı olarak bu tebliğ hükümlerinden yararlanarak destek alacak katılımcılara ürün teşhir şartı getirilmiştir. Ürünler bizzat standlarda sergilenmeli – dir. Ancak katılımcının tercihi doğrultusunda ürün sergilenmez ise stand desteği 9 m2üzerinden hesaplanacaktır. Genel olarak stand destek m2 si asgari 9, azami 50 m2 dir. Bazı sektörlerde bu sınırlamadan muaftırlar.

Kullanılmış Makine İthali:
Daha önceki yıllarda her yılın son günü yayınlanan 9 sayılı 10 yaşına kadar ithal edilebilecek kullanılmış makine tebliği uygulaması bu sene değiştirilmiştir. Öncelikle 18.12.2009 da yayınla – rak ön çalışma gerçekleştirilmiş ve uygulama 01.01.2010 dan itibaren başlanmıştır. Daha sonra  aynı şekilde yine ayın son günü 9 sayılı tebliğ yayınlarak yeni uygulama işleme konulmuştur.
Yeni uygulamadaki farklılık, yaş sınırı ortadan kaldırılmış, ayrıntılı ve aşamalı olarak eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P) ek olarak yayınlanmıştır. EK I/A da yer alan  makinelerin ithaline direk izin verilmektedir. EK I/B de G.T.I.P leri belirtilen makinelerde uygunluk yazısı alınarak ithal edilebileceklerdir. EK II listede yer alan eşyalara ait G.T.I.P ler izine tabi olacaktır. Bazı şartların sağlanması koşulu ile eşyalar EK II de yer alsa bile direk olarak ithal edilebileceklerdir. İthal edilecek eşya ekte belirtilen birim CIF kıymet üzerinde ise direk izine tabi olmadan ithalat yapılabilecektir. Yine aynı şekilde ithal edilecek eşya 10 adet ve 50 kg şartlarının her ikisinide sağlar veya daha az miktarda ithal edilirse direk ithalat yapılabilecektir
Diğer yandan yeni uygulama ile ön başvuru internet ortamında yapılacak bunu takiben yazılı şekilde de Dış Ticaret Müsteşarlığına ayrıca başvurulacaktır. Her iki başvurudaki bilgi ve belge – lerin aynı olması gerekmektedir. İthalat sonrası müsteşarlığa geri bildirim yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgeler için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar ve iyi yıllar dileği ile..

Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.