28.09.2009


Konu: Dahilde İşleme Rejimi Genel Tebliği Değişikliği (2009/10 – 18.09.2009/27353)


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik:

1) 2006/12 sayılı tebliğe geçici 17 inci madde eklenmiştir.; Daha önce yayımlanan 2008/15 ve 2009/6 sayılı Tebliğler ile Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, ilgili Tebliğlerde öngörülen şartların varlığı ile başvuran firmalara sadece ek ihracat yapabilmeleri için 6(altı) aylık ek süre verilmekteydi. Yine benzer bir şekilde şu an yayımlanan 2009/10 sayılı tebliğ ile;1/1/2007-30/6/2009 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen; a) Belge süresi sona ermiş belgeler için, 18/10/2009 tarihine kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla, b) Belge süresi sona ermemiş belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..

Saygılarımızla
PROJE DANIŞ A.Ş.