GENELGE 163                                                                                                                                                                           16.07.2009                       

  Konu :  I – Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı i (2009/15199 – 16.07.2009/27290)    

             
          
 
I – Yatırımlarda Devlet Yardımları:  
 
           Sayın Başbakan’ın açıkladığı teşvik paketi ile ilgili olarak 16.07.2009 tarihli Resmi Gazetede 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararları yayınlanmıştır. Karar özeti aşağıdaki gibidir.
 
        Yatırım destekleri uygulanması açısından ülkemiz dört gruba ayrılmıştır. Bu bölgeler içinde oluşturulan il gruplarına göre yatırım konuları kriterler dikkate alınarak belirlenmiştir. Tüm bölgelerde geçerli olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası uygulanacaktır. Bu özendirmelere ilaveten 1. ve 2. bölgelerde vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi uygulanacaktır. 3 ve 4 bölgelerde ise vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği uygulanacaktır. Ayrıca farklı bir tanım olarak ortaya çıkan büyük ölçekli yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi uygulanabilecektir.
          
          Yukarıda belirtilen desteklerden faydalanmak için yatırımların teşvik belgesine bağlanması şarttır. Ancak finansal kiralama şirketi aracılığı ile yapılacak yatırımlarda eskisi gibi ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeyecektir. Asgari yatırım tutarı 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 2 ve 3 bölgelerde ise 500 bin TL dir. Büyük proje ve bölgesel yatırımlarda belirlenen konularda yapılacak yatırımlarda ayrıca asgari yatırım tutarları belirlenmiştir. Finansal kiralamaya konu makine toplamı en az 200 bin TL olacaktır. Yatırımlar kapsamında tekstil sektörü hariç kullanılmış makine ithalatı yapılabilecektir. Finansal kiralama yatırımları mevcut belge üzerinde yürütülecektir.  
 
          Bölgesel destekten yararlanacak yatırımlarda, bankadan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin belgede yer alan yatırım tutarının en fazla % 75’ i kadar olan kısmı için faiz desteği uygulanabilecektir. 3. Bölge yatırımlarında TL kredilerinde % 3, döviz kredilerinde % 1 dir. 4. bölge yatırımlarıda ise TL kredilerinde % 5, döviz de % 2 faiz desteği uygulanabilecektir. ARGE ve çevre yatırımlarında da % 5 TL de, % 2 de döviz kredilerinde faiz desteğı uygulanacaktır. Aynı şekilde finansal kiralama yatırımlarında da faiz desteği uygulaması yapılabilecektir.
 
         Büyük tutarlı yatırımlar ile bölgesel destekten yararlanacak yatırımlarda belge kapsamı gerçekleştirilen yatırımlara istinaden istihdam edilecek çalışanlara yönelik ödenmesi gereken işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, bölgelere göre farklı süreler boyunca Hazinece karşılanacaktır. 
 
         Aynı şekilde büyük tutarlı yatırımlar ile bölgesel destekten yararlanacak yatırımlarda belirlenen yatırıma katkı oranı tutarına denk gelen kısım, yine belirlenen indirim oranına göre kurumlar vergisi ve gelir vergisinden istisna edilecektir. 31.12.2010 yılına kadar gerçekleştirilecek yatırımlara farklı, bu tarihten sonraki yatırımlarda farklı oranlar uygulanmaktadır. İndirim uygulaması yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar devam edecektir. İndirimler amortismana tabi olan sabit kıymetlere uygulanacaktır.   
    
        1. ve 2. bölgelerde faaliyet gösteren Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim vb sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, 4. bölgeye 31.12.2010’a kadar taşınıp, en az 50 kişi istihdam ederlerse, kurumlar ve gelir vergisini beş yıl boyunca % 75 oranında indirimli olarak uygulayacaktır. Ayrıca yatırım yeri tahsisi, sigorta işveren hissesinin tamamı 5 yıl boyunca Hazinece karşılanacaktır. Taşınma işlemi 2009 yılına kadar sonuçlanırsa taşınma giderleri de bütçeden karşılanır.
 
           Yatırımın belli aşamalarında, yatırım mallarının devri, satışı, ihracı ve kiralanması izne tabidir. Bu karar kapsamında gerçekleştirilen büyük tutarlı yatırımlar ile bölgesel destek kapsamındaki yatırımlar 5 yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyet gösterecektir.   .
 
            Kararın uygulanmasına yönelik tebliğ yayınlanacaktır. Karar yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girmiştir. Bu tarihten önce başvurup, sonuçlanmamış müracaatlar, talep edilmesi halinde bu karara istinaden sonuçlandırılabileceklerdir. Bu karardan önce alınan kararlara göre düzenlenmiş belgeler kendi kararlarına göre devam edecektir. Ancak halen devam eden yatırımlarda, geri kalan gerçekleştirilecek yatırımlar, bu kararda yer alan asgari yatırım tutarına erişebiliyorlarsa geri kalan kısım için yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
         Daha ayrıntılı bilgi ve ayrıntılı yatırım konuları için lütfen Proje Danış’ı arayınız. İyi çalışmalar dileği ile..
 
 
İstanbul için yatırım konuları ;
 
 
 
 
 
 
BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER
(US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)
 
 
 
 
 
Bölgeler
Düzey 2
SEKTÖRÜN
US 97 KODU
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler
Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri
1.BÖLGE
TR10
(İstanbul)
1911
*derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)
1 Milyon TL
 
 
 
2423
*ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
5 Milyon TL
 
 
 
2929
*sınai kalıp
5 Milyon TL
 
 
 
30
*büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
5 Milyon TL
 
 
 
32
*radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
5 Milyon TL
 
 
 
33 (333 hariç)
*tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) 
5 Milyon TL
 
 
 
80 (809 hariç)
*eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
1 Milyon TL
 
 
 
 
*tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri