23.06.2004

 

Konu : I – Enerji Desteği Uygulamasına ilişkin Tebliğ (2004/1)09.06.2004/25487 RG

II – Yatırımlarda Devlet Yardımlarına Hakkında Kararda Değişiklik 2004/7448 - 18.06.2004/ 25496 RG

I- 06.02.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanun ile ilgili olarak Enerji Desteğine ait 2004/1 sayılı tebliğ yayınlanmıştır. Söz konusu kanunda ek istihdam sağlayan işverenlere enerji desteği sağlanacaktır. Bu teşviklerden yararlanacak iller ; Kırşehir, Sinop, Giresun, Amasya, Uşak, Malatya, Osmaniye, Düzce, Çankırı, Siirt, Gümüşhane, Adıyaman, Kars, Van, Iğdır, Yozgat, Ardahan, Sivas, Tokat, Diyarbakır, Afyon, Batman, Bartın, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin, Aksaray, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Ordu dur. 2001 yılı sonrasında illerin fert başına GSYİH tutarları değişse bile kapsamda değişiklik olmayacaktır. Bu istisnadan faydalanan işletmeler, imalat, madencilik, hayvancılık, seracılık, soğuk hava deposu, turizm-konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösterenlerdir. Bu işletmelerin belirlenmiş kapasiteleri olmak zorunda-dır. Yeni işle başlayanlar fiilen ve sürekli olarak 10 işçi çalıştırmak zorundadır. 01.10.2003 tarihinden önce faaliyette bulunanların istihdamlarını en az % 20 oranında artırmaları gerekmek- tedir. Bu artırım sonunda 10 işçi altında kalınıyorsa 10 işçiye tamamlamak gerekmektedir.

Uygulamanın yürütülmesi için her ilin Vali başkanlığında ve kontrolünde enerji desteği komisyonu kurulacaktır. Komisyonun üyeleri kendi alanlarındaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, işletmelerin hangi oranda destekten yararlanacağını belirleyecektir. Uygulamadan faydalanan işletmeler her ay elektrik kullanım faturasını komisyona göndereceklerdir. Destekten yararlanacak işletmeler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne başvuracaktır.

Yeni kurulan işletmelerin 10 işçi çalıştıranları % 20 oranında desteklenecektir. 10 işçi üzeri işçi çalıştıranlarda 10 işçiden sonraki her işçi için 0.5 puan enerji desteği verilecektir. Faaliyette olan işletmeler istihdamlarını % 20 artırdıktan sonra % 20 oranında destekleneceklerdir. Asgari rakamın üzerindeki her işçi için 0.5 puan enerji desteği ilave edilecektir. Azami enerji desteği % 40 dır. Bu oran organize sanayi bölgelerindeki işletmeler için % 50 dir. Bu oranlar enerji bedeline yansıtılır. Aynı firmaya ait birden fazla tesis varsa her tesis için ayrı başvurulacaktır.

Mevcut veya faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleştirilmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi, işletmelerin kapatılarak değişik ad ve unvanda tekrar açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasından istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde sahibin değişmesi gibi ek kapasite ya da istihdam artışına neden olmayan işlemlerde enerji desteğinden faydalanılmayacaktır.

II- 10.06.2002 tarihinde yayınlanan 4367 sayılı kararnameye geçici 8. madde ilave edilmiştir. Söz konusu madde; Bu kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen teşvik belgeleri (KOBİ dahil) kapsamındaki yatırım mallarının ithalinde 4703 sayılı kanunun, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, 5. maddesinin birinci fıkrası uygulanmayacaktır. Söz konusu kanunun 5. maddesinin 1 fıkrası: Piyasa arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu hüküm kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.

Yukarıdaki iki bölüm halinde yazılan açıklamalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Saygılarımızla,

PROJE DANIŞ A.Ş.

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39 Fax: 0212 231 01 69