GENELGELER

05.07.2004

 

Konu : I – Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik (2004/7451)23.06.2004/25501 RG

II – Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik (5195) – 01.072004/ 25509 RG

III -Organize Sanayi Bölgelerinde Yer alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine ait Yönetmelik 02.07.2004 / 25510

23.06.2004

 

Konu : I – Enerji Desteği Uygulamasına ilişkin Tebliğ (2004/1)09.06.2004/25487 RG

II – Yatırımlarda Devlet Yardımlarına Hakkında Kararda Değişiklik 2004/7448 - 18.06.2004/ 25496 RG