ANASAYFA

Değerli Okuyucular

Değerli Okuyucular…

Bu sayıdan itibaren Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı (MUFTAV) tarafından yayınlanacaktır. Bu nedenle öncelikle sözü edilen vakıf hakkında bilgi vermek uygun olacaktır. MUFTAV, bir yıla yakın bir süredir faaliyettedir. Şişli’de bir daire satın alınmış, kütüphane haline getirilmiş, web sitesi (www.muftav.org) oluşturulmuş, araştırmacıların çalışmaları için gerekli alt yapı tamamlanmıştır (0212 230 45 17). MUFTAV kütüphanesinde ağırlıklı olarak iki bölüm bulunmaktadır. İlk grup kitapları, yaklaşık on dilden muhasebe tarihi eserleri oluşturmaktadır. 1904 Yılından itibaren muhasebe ile ilgili dünya kongreleri bildiri ve yayınları, bu grubun en önemli kaynakları arasındadır. Avrupa ülkelerinde, Balkanlarda ve Türkiye’de yapılan muhasebe kongre ve konferansları bildirileri de bu grubun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Osmanlı muhasebe tarihi ve Cumhuriyet dönemi muhasebe tarihi kaynakları, kuşkusuz ulusal açıdan bu grubun en önemli parçasıdır. MUFTAV kütüphanesinde halen iki bini bulan muhasebe tarihi kaynakları, her gün yeni eklemeler ile giderek zenginleşmektedir.

 

Yazının geri kalan kısmı için tıklayınız.