ANASAYFA

Türkiye'de Ticaret Kanunlarında Denetim Anlayışı Üzerine Bir İnceleme

 

Özet

Türkiye’de 2011 sonuna kadar üç ticaret kanunu yürürlükte olmuştur. İlk kanun 1850’de yürürlüğe giren Kanunname-i Ticaret, ikincisi Alman Ticaret Kanunu’ndan alınan ve 1926’da yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’dur (TTK). Bu kanun 1957’de yenilenmiştir. “Denetim” terimi 1926 ve 1957 yılında çıkarılan kanunlarda “Anonim Şirketlerin Yönetimi” başlığı altında yer almıştır. Burada sözü edilen denetim anonim şirketlerin iç denetimi ile ilgilidir. Dış denetim kavramı dördüncü, yani 2011 yılı sonunda kabul edilen yeni TTK’nda yer almıştır.

Bu çalışma, Türkiye’de 1850-2011 yılları arasında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunları’nda denetim yaklaşımında meydana gelen değişimi ve gelişimi incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun için dört ticaret kanunu denetimle ilgili yasa maddeleri açısından inceleme konusu edilmektedir. Böylece söz konusu dört ticaret kanununda yer alan denetim yaklaşımındaki değişimin ortaya konulması ve son TTK’nun küresel gerekliliklere ne ölçüde cevap verdiğinin değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Çalışmada öncelikle dört ticaret kanununda yer alan denetim kavramları açıklanmakta, daha sonra genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Yazının devamı için tıklayınız.