ANASAYFA

Türkiye'de Muhasebe Tarihi Çalışmalarının Son Dönemi

 

Özet

Bu çalışmanın amacı; yayınları, kongre ve sempozyumları inceleyerek muhasebe tarihi alanındaki faaliyetlerin analizini yapmak ve dünya muhasebe tarihi ile Türk muhasebe tarihinin bütünleştirilmesi için Türk muhasebe tarihçilerinin çabalarını tartışmaktır. Çalışmada izlenecek yöntem Türkiye’deki yayınlar ve bilimsel organizasyon incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmanın bulguları, Ortadoğu ve Anadolu kayıt kültürü çok boyutlu ve veri madenciliği çalışmalarında elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda ortaya önemli veriler koymuştur. Ayrıca, çalışmada elde edilen bulgular da Türkiye’de yapılan son çalışmaların dünya muhasebe tarihi çalışmaları ile nasıl entegre olduğunu gösterilmektedir.

Yazının devamı için tıklayınız.