ANASAYFA

13. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi ve Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongrelerinin Fonksiyonu Üzerine

Özet
 
1970’te başlayan Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongreleri, 1973 yılında The Academy of Accounting Historians’ın kurulmasından sonra düzene ve devamlılığa kavuşmuştur. Nitekim, Akademi’nin kuruluşundan sonra 1976 yılında düzenlenen ikincisinin ardından Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongreleri; 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 ve 2000 yılında muntazaman yapılmış; 2002, 2004, 2006 ve 2008 yıllarında iki yılda bir kongre, bu yıldan sonra yeniden dört yılda bir yapılmaya başlanmış ve son kongre 13. Kongre adı ile 17-19 Temmuz 2012 tarihleri arasında İngiltere’de, Newcastle’da yapılmıştır.
Kongreye 28 ülkeden 200 dolayında katılımcı olmuş ve 119 bildiri tartışılmıştır. Bu kongreye katılan ülke sayısı ve bildiri sayısı 2008’de İstanbul’da yapılan ve 55 ülkenin katıldığı ve 240 bildirinin tartışıldığı kongreden sonra en çok sayıda ülkenin katıldığı ve bildirinin tartışıldığı kongre olmuştur.
Türkiye, kongreye katılan ülkeler arasında 34 kişi ile (refakatçiler ile birlikte 42 kişi) İngiltere’den sonra ikinci sırada yer almıştır. Bildiri sayısı bakımından da İngiltere’den sonra ikinci sırada Türk bildirileri (19 bildiri) bulunmakta idi.
İngiltere Kongresi bir kez daha göstermiştir ki, Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongreleri, muhasebe tarihinin dünya üzerine yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca, bu kongreye katılanlar muhasebe tarihi çalışmalarını derinleştirmede deneyim sahibi olmaktadırlar. Bunların yanında, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı zamanlarda başlayan muhasebe uygulamalarının nasıl birbirlerini etkiledikleri, bir hizmet sektörü olarak muhasebenin geçmişte kendisinden beklenen yararları nasıl karşıladığının bölgeler ve ülkeler itibarı ile ortaya konulması gibi hususlar bu kongrelere ve benzer konferanslara sunulan sunulan bildiriler sayesinde ortaya çıkarılmaktadır.
Yazının devamı için tıklayınız.