ANASAYFA

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ambar Muhasebesi: Trabzon Örneği (1724-1729)

Doç. Dr. Temel Öztürk tarafından yazıldı. -.- MUFTAV DERGİSİ - Temmuz 2012 İzlenimler:

Özet

Muhasebe insanoğlunun yeryüzündeki varlığıyla başlamaktadır. Bu yönüyle geniş bir tarihi sürece sahip olan muhasebe, yıllar boyunca gerek insanoğlunun faaliyetleri, gerekse toplumların uygulamaları sonucu farklı yapılarda meydana gelmiştir. Ancak bu uzun süreçte birçok değişenin yanında tek bir unsur sabit kalmıştır. O da hesap verebilmektir. Bu uygulama, gerek kişilerin kendi muhasebeleri, gerekse onların toplum ya da toplumun organize edilmiş yapıları ölçüsünde devlet unsurlarına karşı sorumlu tutulmalarını gerekli kılmıştır. Bu açıdan hesap verebilme yanında kontrolü sağlama özelliği muvacehesinde tarihin önemli bir kesitini oluşturan Osmanlı İmparatorluğu’nun muhasebesine yönelik çalışmalar etkili ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Biz de bu çalışmada tarihteki bu büyük devletin muhasebesinden bir kesitine ışık tutacak şekilde ambarlar üzerinde araştırmalarımızı ortaya koyduk.

yazının devamı için tıklayınız.