ANASAYFA

Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıldaki Finansal Sisteminde Osmanlı Bankası’nın Yeri Ve Faaliyetleri

Prof.Dr. Sudi Apak Araş.Gör.Arzu Tay tarafından yazıldı. -.- MUFTAV DERGİSİ - Temmuz 2012 İzlenimler:

Özet

  1. yüzyılın ikinci yarısında -Tanzimat sonrasında- Osmanlı Devleti’nde birçok alanda olduğu gibi para ve finans alanında da önemli değişimler yaşanmıştır. Avrupa devletleri ile iktisadi ve mali ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde bankacılık gelişmeye başlamış ve 1853 yılında İngiliz sermayesi ile Osmanlı Bankası (The Ottoman Bank) kurulmuştur. 1863 yılında Fransızların bankaya ortak olmasıyla banka Bank-ı Osmanî-i Şahane (Banque Imperial Ottomane - Imperial Otoman Bank) adını almıştır. Banka, bankacılık faaliyetleri yanında Osmanlı’nın,  merkez bankası işlevini de üstlenmiştir. Bankanın bu görevi 1933 yılına kadar devam etmiştir. 2001 Yılına kadar faaliyetini sürdüren banka,  Türk bankacılık tarihinde en uzun ömürlü banka olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışmada, Osmanlı Bankası’nın 19. yüzyıl Osmanlı Devleti finansal sisteminde göstermiş olduğu devlet bankası, yatırım bankası ve ticari banka faaliyetleri ele alınmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Bankası, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı.

Jel Sınıflandırması: N25, N45, E50

Yazının devamı için tıklayınız.