ANASAYFA

Muhasebe İçin Yeni Ufuklar: Sosyal Muhasebe

Prof. Dr.Özer Ertuna tarafından yazıldı. -.- MUFTAV DERGİSİ - Temmuz 2012 İzlenimler:

  Özet

Günümüzde, alışageldiğimiz “finansal muhasebe” artan bir ivme ile çok önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşüm çerçevesinde muhasebenin ilgi alanı genişlemekte, muhasebe daha geniş kitlelerin veri ihtiyaçlarına cevap vermenin yollarını aramaktadır. Bu dönüşümü tetikleyen gelişmeler, şirket paydaşlarının önem kazanması, şirket sosyal sorumluluğu bilincinin gelişmesi, sürdürülebilirlik ihtiyacı ve çevre kirlenmesinin insanlığı tehdit etmesi oldu.

Muhasebenin ilgi alanı üç boyut üzerinde gelişmektedir. Bunlar şirket faaliyetlerinden etkilenen paydaş, ekonomik çevrenin tanımlanması, etkilenme ve etkileme alanlarının saptanması ve etkilenme ve etkileme ölçütlerinin saptanması. Yeni şekillenen muhasebe çeşitli adlar altında gelişmekte olmakla beraber, sosyal muhasebe hedefine doğru gelişmektedir.

Sosyal muhasebe paydaş tanımlaması; paydaş ihtiyaçlarının saptanması bu ihtiyaçların veri ve ölçütlerinin geliştirilmesi; neticede toplanan ve işlenen veri ve ölçütlerin raporlaştırılması alanında faaliyet gösterecektir.

Günümüzde uyguladığımız finansal muhasebe, sadece sermaye sahiplerinin, sadece kar beklentilerinin saptanmasında, sadece kanıtlanabilir finansal verileri kullanmaktadır. Oysa sosyal muhasebe tüm paydaşların, şirket faaliyetleriyle ilgili tüm beklentilerine cevap veren her türlü veri ve ölçütleri saptamak, işlemek, değerlendirmek ve rapor etmek amacını gütmelidir.

Sosyal muhasebe, muhasebe dalı için çok önemli bir gelişme alanı vaat etmektedir. Bu çalışma sosyal muhasebeyi, boyutlarını, bugünkü ulaştığı düzeyi ve potansiyellerini anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebenin Geleceği, Sosyal Muhasebe

JEL Kodu: M 41, M 49

 

Yazının devamı için tıklayınız.