ANASAYFA

Akademiler Tarihi

Akademi sözcüğü ilk kez İ.Ö. 387’de Platon’un Atina’da kurduğu felsefe okulu için kullanılmıştır. Ancak, günümüzün bilim akademilerinin sahip olduğu bilim anlayışı göz önüne alındığında, akademilerin tarihini, 1662’de, İngiltere’de kurulan Royal Society ve 1666’da Fransa’da kurulan Academie des Sciences ile başlatmak daha doğru olur. Kilisenin denetimindeki skolastik düşünceye karşı, XVIII. yüzyılda gelişen aydınlanma ve yaşanan bilimsel devrimin kurumsallaşması bu akademilerle olmuştur.
 
Ortaçağ Avrupası’nda, büyük ölçüde kilisenin etkisinde olan üniversiteler, skolastik düşüncenin kaleleriydi. Bu kurumlarda deneye dayanan yeni bilim anlayışının gelişmesine yer yoktu. Bundan ilk kopuş, Rönesans döneminde İtalya’da sanat akademileri modelinde kurulan yeni hümanist kurumlarda başladı. Bu kurumlarda, sanat, felsefe, hümanistik bilgiler farklılaşmamış biçimde yer alıyor, yeni bilimsel gelişmelere açık bir ortam yaratıyordu. Bunların ilklerinden birisi Cosimo Medici’nin 1442’de Floransa’da kurduğu Accademia Platonica oldu. Müzisyen baba Galilei ve matematikçi oğul Galilei bu tür bir sanat akademisi olan Camerata Florentina’da yetiştiler. Akademi adını taşıyan bu okullar yeni bilimsel gelişmelere olanak veriyor, ama kilisenin denetimindeki üniversitenin dönüşümünü sağlayacak bir otorite haline gelemiyorlardı.

Yazının devamı için tıklayınız