ANASAYFA

Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı (MUFTAV) Muhasebe Tarihi Araştırmalarına Ödül Veriyor

2014 Muhasebe Tarihine Bilimsel Katkı Ödülü

Eserin özellikleri:

- Özgün ve bilimsel nitelik taşıyan yayınlanmamış eser olması ,

- En az 150 sayfa, Times New Roman, 11 punto, tek kolon, 3,6 cm. sağ, 3.25 cm sol boşlukla yazılması.

Katılım süreci:

- Altı nüsha olarak 15 Aralık 2014 tarihine kadar Vakıf merkezine eserin gönderilmesi gerekmektedir.

- Konunun özelliği gereği isteyen aday çalışmasının,amaca uygunluğunun saptanması için aşağıdaki adrese 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde özet gönderebilir. Bu özet çalışması amaca uygunluk açısından vakıf tarafından değerlendirilerek kendisine bilgi verilecektir. Son özet gönderme tarihi 15 Aralık 2013’tür.

 

Yazının devamı için tıklayınız.