ANASAYFA

Osmanlı Arşiv Belgelerinin Günümüze Ulaşmasının Nedenleri: Kâğıt, Mürekkep ve Cilt Özellikleri

Özet

Osmanlı Devleti’nde arşivciliğe ve kayıtlara çok önem verilmiştir. Devletin her kademesindeki yazışmalar mutlaka defterlere kaydedilmiş, defterler ve belgeler müsveddeleri de dâhil büyük bir duyarlılıkla korunmuştur.

İçerisinde yaklaşık 600 yıl önce yazılmış belgelerin bulunduğu bu malzemenin varlığını sürdürmesinin ana nedeni Devletin, gerek kayıtların tutulmasına ve korunmasına gerekse kayıtları oluşturan unsurlara verdiği değer ve önemdir. Üzerine kayıt tutulan kâğıtların nitelikleri ve gördüğü işlemler, yazıların yazıldığı mürekkebin kalitesi, defter formundaki belgelerin ciltlerinin yapım tekniği ve kullanılan malzemelerin de kayıtların uzun ömürlü olmasında dikkate değer olumlu katkıları olmuştur. Savaş, yangın, doğal afet ve depolar arası taşınma gibi çoğu elde olmayan nedenlerle bazı kayıplar olmuş, ancak büyük çoğunluğu günümüze kadar ulaşmıştır.

 

Yazının devamı için tıklayınız.