ANASAYFA

Maliyet Muhasebesi Tarihinin Üretim Teknolojisi Tarihine Bağımlılığı

Özet

Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde toplumlar, ilkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna; günümüzde ise sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş biçiminde farklı gelişme aşamaları geçirmişlerdir. Enerji dönüşümünün kas gücünden buhar ve makine gücüne geçişini simgeleyen sanayileşme sürecinde, kullanılan enerji türüne göre farklı maliyet ve yönetim muhasebesi teknikleri ortaya çıkmıştır.

Taş devrindeki yaşam biçimi, buharlı makinenin icadı, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi, Ford’un kuruluşu, I. Dünya Savaşı, 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve II. Dünya Savaşı dünyada muhasebe ve muhasebecilik mesleğinin şekillenmesinde önemli etkileri olmuştur. Ülke ekonomilerinin değişmesine neden olan bu gelişmeler sonucu yeni üretim tesislerinin yeni hizmet sektörlerinin ortaya çıkışı ile birlikte muhasebeye olan ihtiyaç da artmıştır.

19. ve 20. yy.da taşımacılık işlerinin büyümeye başlaması, Amerikan endüstrisindeki bilimsel yönetim hareketi, üretimin artması ve dağıtım şirketlerinin artması, maliyet ve yönetim muhasebesinin şekillenmesini önemli derecede etkilemiştir. 1925’den bu yana maliyet ve yönetim muhasebesi alanında çok çarpıcı gelişmeler yaşanmamıştır. Birçok yeni maliyet davranış modelleri geliştirilmiştir ancak bunlar yalnızca akademik çalışmalardır ve uygulamaya etkileri çok azdır.

 

Yazının devamı için tıklayınız.