ANASAYFA

Kullanıcıya Özel ya da Genel Standartlar: Etkileşimli (Globalleşen) Dünya Ekonomisinde Finansal Raporlama Çıkmazı

Özet

Dünya ve muhasebeye yaklaşım şekli, Luca Pacioli’nin ölümünün ardından geçen yarım milenyumda çok değişti. Geçtiğimiz yüzyıl, ülkelerin, milli sınırları dışında yaptıkları yatırımların ve ticaret hacminin artmasına tanık oldu. Finansal raporlama, ülkelerin sınırları içerisindeki tüm noktalarda ya da çoğu bölgelerde standarda bağlanmış olsa idi, muhasebecilerin ve analizcilerin eğitimi, finansal raporların hazırlanması ve denetimi, finansal raporların kurallarının belirlenmesi ve hatta bunların dünya genelinde uygulanması mümkün olabilirdi. Bu düşünce, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee) ve daha sonra yerini alan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards)’nın bir kolu olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board)’nin kurulmasının önünü açmıştır.

 

Yazının devamı için tıklayınız.