DUYURULAR

25.01.2006

 

Konu:  31.12.2005 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı, 97 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Aralık / 2005 dönemine ait Muhtasar Beyannamenin verilme süresi, Aralık / 2005 dönemine ait KDV Beyannamesinin verilme süresi, 31.12.2005 tarihli değerlemelerde yararlanılacak kurlar ve menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi hakkında.

17.01.2006

 

 

Konu:  İndirim oranı, MTV’nin hesaplanmasında kasko değerinin dikkate alınması, reeskont faiz oranı hakkında.   

  02.01.2006

Konu:  Vergi cezalarındaki artış, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ve fatura düzenlenmesine ilişkin had, istihdam zorunluluğu, veraset ve intikal vergisi hadleri, 2006 yılında uygulanacak olan asgari ücret, SSK primine esas taban ve tavan ücretler, 2006 yılında uygulanacak bazı damga vergisi tutarları, motorlu taşıtlar vergisindeki artış, zorunlu sermaye artırımı hakkında.