Turkish English

Prof. Dr. Oktay Güvemli Kitapları ve Yayın Hakları...

07 Ekim 2016 -.-

PROF. DR.OKTAY GÜVEMLİ AŞAĞIDAKİ KİTAPLARI 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU HÜKÜMLERİ VE BU KANUNA GÖRE SAHİP OLDUĞU YAYIN HAKLARINI O.G MUHASEBE VE FİNANS TARİHİ VAKFI (MUFTAV)’NA DEVRETMİŞTİR.

DEVİR KONUSU HAKLARIN AİT OLDUĞU ESERLERİN LİSTESİ.

A.Devir edence (Prof Dr. Oktay Güvemli tarafından)yayınlanmış eserler.

 1.  Prof. Dr. Oktay Güvemli: Sanayi İşletme Sermayesi ve Analizi, Kurulmuş Matbaası 164. sayfa, l973. İstanbul
 2. Prof. Dr. Oktay Güvemli: İşletmelerde Kısa ve Uzun Süreli Planlama 1. Baskı, Günay Matbaası 234 sayfa,1981, İstanbul.
 3.  Prof. Dr. Oktay Güvemli – İşletmelerde Kısa ve Uzun Süreli Planlama, genişletilmiş 2. Baskı 300 sayfa, Teknik Yayınevi,1990, İstanbul.
 4. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Mali Tablolar Tahlili, 1. Baskı İİTİA Maliye ve Muhasebe Yüksek Okulu sayı 5, Fatih Yayınevi XV+224 sayfa,1977, İstanbul.
 5. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Uygulamalı Mali Tablolar Tahlili, 3. Baskı XVI+284sayfa Çağlayan Kitapevi 1981,İstanbul.
 6. Prof. Dr. Oktay Güvemli: İşletmelerde Nakit Planlanması IV+88 sayfa, Çağlayan Kitapevi 1977, İstanbul.
 7. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, 1 Baskı VIII+197 sayfa,  1979, İstanbul.
 8. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi Genişletilmiş 2.Baskı, Erenler Matbaası VIII+288 sayfa,1985, İstanbul.
 9. Prof. Dr. Oktay Güvemli Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, Genişletilmiş 3. Baskı, Erenler Matbaası,      XIV+I985,
 10. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi,Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Bilim ve Teknik Yayınevi XVI+544 sayfa, 1990,  İstanbul
 11. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Avcıol Basım Yayın, XVI+616 sayfa, 1997, İstanbul.
 12. Prof. Dr. Oktay Güvemli Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi değerlendirilmesi ve izlenmesi, gözden geçirilmiş, 7.baskı, xv + 620 sayfa, Atlas yayınevi,2002,İstanbul.
 13. Prof. Dr. Oktay Güvemli: İşletmelerde Finans Yönetimi, Cilt1. Özden Kardeşler Matbaası, XVI+350 sayfa,1984, İstanbul.
 14. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Amortismanlar ve Uygulanmaları, 1. Baskı, Çağlayan Kitabevi, XVI+428 sayfa,1989 İstanbul.
 15. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Amortismanlar, Yeniden Değerleme ve Uygulamaları Genişletilmiş 2. Baskı, Proje Danış Yayını, XVI + 492 sayfa,1998, İstanbul.
 16. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Kurumlar Topluluğunun Muhasebe, Finansman, Vergi ve Ticaret Hukuku Açısından yönetimi, M. Ü. Nihat Sayar, Eğitim Vakfı Yayını, No 451- 684,XVI+280 sayfa, 1993, İstanbul.
 17. Prof. Dr. Oktay Güvemli: -Tercüme- Luca Pacioli ve Muhasebenin 500. Yılı, İstanbul, Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını, ,VIII+98 sayfa, 1994, İstanbul.
 18. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Türk Devletleri Muhasebe Tarihi, Osmanlı İmparatorluğuna Kadar, Cilt1, Avcıol Basım Yayın XII+440 sayfa,1995, İstanbul.
 19. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Türk Devletleri Muhasebe Tarihi, Osmanlı İmparatorluğuna Kadar. Cilt 1, 2. Baskı, İstanbul YMM Odası Yayını, XII-ı-440 sayfa, 2000, İstanbul.
 20. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat'a kadar, Cilt 2, 2. Baskı, Avcıol Basım Yayın, XI-ı-864 sayfa,1998, İstanbul.
 21. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Türk Devletleri Muhasebe Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu Tanzimata Kadar, Cilt 2, 2. Baskı, İstanbul YMM Odası Yayını, IX+ 864 sayfa,1998, İstanbul.
 22. Prof. Dr. Oktay Güvemli: Türk Devletleri Muhasebe Tarihi, Osmanlı imparatorluğu Tanzimattan Cumhuriyete Kadar, Cilt 3, İstanbul YMM Odası yayını, XVI+ 734sayfa,2000, İstanbul.
 23. 23.Prof Dr. Oktay Güvemli: Türk Devletleri Muhasebe tarihi, Cumhuriyet Dönemi, XX Yüzyıl, Cilt 4, Proje Danış yayını, XVI+812 sayfa,2001, İstanbul.
 24. 24.Prof DR. Oktay Güvemli: Türkiyede XX. Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, Avcıol Basım Yayın, 70 sayfa, 2001, İstanbul.
 25. 25.Prof DR. Oktay Güvemli: İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri tarihi, Proje Danış Yayını, Xlll+464 sayfa,2003, İstanbul.
 26. Prof Dr: Oktay Güvemli: Mali Tabloların Evrimi, Avcıol Basım Yayın XV+478 sayfa, 2007, İstanbul.
 27. Prof DR: Oktay Güvemli: Muhasebe Tarihinde Dünyanın En Büyük Kongresini Nasıl Yaptık- Anılar- 2000-2013, 360 sayfa, 2013, İstanbul.

 B.Devir eden Prof Dr. Oktay Güvemli' nin Başkaları ile birlikte meydana getirdiği eserler.

 1. Prof. Dr. Oktay Güvemli, Nurgül Reçber, Mustafa İme, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Yenilenmiş 5. Baskı, M.Ü. Nihat Sayar Vakfı yayını, no 493-696, XVI+ 644,1994, İstanbul.
 2. Prof Dr. Oktay Güvemli, Ümit Gücenme; Cengiz Toraman, Barış Sipahi, Aylin Arsoy, Muhasebe İle İlgili Dünya Kongreleri ve Türkiye Muhasebe Kongre ve sempozyumları, İngilizce Türkçe Basım, İstanbul SMMM Odası Yayını, no 67,. XV+744 sayfa, 2006, İstanbul.
 3. Abdullah EL Mazanderani, Tercüme: İsmail Otar,Editörler : Prof.Dr. Oktay Güvemli, Cengiz Toraman, Risalei Felekiye- Kitab-us Sayakat, İngilizce, türkçe, Farsça, İstanbul SMMM Yayını, 442 sayfa,, İstanbul 2012.
 4. Editör: Batuhan Güvemli: 13. World Congress of Accounting Historian, Papers of Turkish Delegation, Martı Matbaası, 2012, Istanbul.
 5. Editör: Prof Dr: Oktay Güvemli Türk Muhasebe ve Denetim Düşüncesinin son 150Yılı,1850-2012.Bildiriler, İstanbul YMM Odası Yayını, VIII+542, 2013, İstanbul.
 6. Editör: Batuhan Güvemli, III. international Conference On Luca Pacioli in Accounting History-III  Balkans and Middle East Countries Conference on accounting and Accounting History, June 19-22, 2013, İstanbul. Conference Proceedings, Vol I, and III,  Page 3010, Kamu Gözetimi Kurumu Yayını, 2013, Ankara.
 7. Prof. Dr. Oktay Güvemli, Cengiz Toraman, Batuhan Güvemli: Osmanlı İmparatorluğunda, Devlet Muhasebesi, Anadolu Muhasebe Kayıt kültürü, Kamu Gözetimi Kurumu, Yayını, XIX+553 sayfa, 2014, Ankara.
 8. Prof Dr: Oktay Güvemli: Cengiz Toraman, Batuhan Güvemli: State Accounting in the Ottoman  Empire- Anatolian Accounting Recording Culture- Published by KamuGözetimi. Kurumu, Pages XIX+625, 2015, Ankara. 

İle ilgili Olup bu eserler ile ilgili olarak devir edenin ile 5846 sayılı Kanun, ve diğer sair mevzuatların hükümleri kapsamında sahip olduğu her türlü mali hakların, manevi hakların vs hakların ve yetkilerin devir alana devridir.