Turkish English

Muftav’ın Amaçları

03 Şubat 2014 -.-

Muftav’ın Amaçları

O.G. Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı’nın (MUFTAV) Amaçları

Vakıf senedinin 3. maddesinde, MUFTAV’ın amacı,  muhasebe ve finans bilimi yanında muhasebe ve finans tarihi biliminin gelişmesine, yaygınlaşmasına dönük araştırma ve çalışmaları verimli ve etkin bir şekilde, başta Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ülkeleri olmak üzere öteki ülkelerde yapmak; eğitim programları düzenlemek ve uygulamak; muhasebe ve finans tarihi ile ilgili lisans ve lisans üstü akademik çalışmaları özendirmek ve desteklemek olarak belirtilmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda vakıf kısa sürede aşağıdaki aktiviteleri programlamış ve gerçekleştirmeye başlamıştır.

-Şişli’de satın alınan bir dairede kütüphane kurmuştur. Bu kütüphane web (www.muftav.org) sitesi kanalı ile araştırmacılara hizmet vermektedir. Şimdilik beş binin üzerinde kitap vardır. Bunların yaklaşık binikiyüz adedi muhasebe ve finans tarihi, bin adedi güncel muhasebe ve finans öğreti kitapları, bin adet de işletme,  iktisat ve tarih kitapları ve geri kalanları ansiklopediler, edebiyat vb. diğer kitaplardır.

-Vakıf, Cumhuriyet’in 90. yılı dolayısı ile  (1923-2013)  Cumhuriyet döneminde yayınlanan muhasebe ve finans kitaplarının envanter çalışmasını başlatmıştır. Bu proje ile ayrıca, meslektaşlarca güncel kitapların izlenmesi de olanaklı hale getirilmektedir.

-Vakfın kuşkusuz en önemli projesi, halen 10. sayısı yayınlanmış olan Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi’dir. Bu dergi, dünyada altıncı dergidir ve Türk muhasebe ve finans kültürünü tanıtmaya yönelik araştırmaları yayınlamaktadır.