Turkish English

Genel Tanıtım

- MUFTAV ( Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Vakfı) muhasebe ve finans anabilim dalında'ki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kaynak sağlama hizmeti vermektedir.

OKTAY GÜVEMLİ MUHASEBE VE FİNANS TARİHİ VAKFENİN KİTAPLIĞI

NİÇİN MUHASEBE TARİHİ KİTAPLIĞI?...

Yaşanılan çağda internette dijital ortamda yer alan kaynaklar, muhasebe ve fınans tarihi gibi konularda geçmişin derinliklerinde yapılacak çalışmalar için yetersiz kalmaktadır. Ya da yeterli sayıda değillerdir.

Muhasebe tarihi, geçmişte muhasebenin başarısını ölçer; hizmet sektörü olarak geçmişte işini ne ölçüde başarılı olarak yapabildiğinin araştırılması muhasebe tarihinin konusudur. Tarih boyunca, ekonomik, sosyal, hukuki ve politik dalgalanmalarla değişen ihtiyaçlara, ne ölçüde uyum sağlayabildiğinin, kendisini ne ölçüde yenileyebildiğinin araştırılması muhasebe tarihinin işidir. Bu noktadan yaklaşım, değişen kayıt ihtiyaçlarının ortaya çıkış öykülerini önemli kılar. Geçmiş 180 yılda (1839-2018) Türkiye bu ihtiyaç değişmelerini iki kez yaşamıştır. İlk değişim, Tanzimat sonrası batılılaşma hareketleri sırasında ortaya çıkmıştır, Bu değişim sırasında, OsmanlTnm beş yüz yıldır kullandığı merdiven yöntemi, yerini çift yanlı kayıt yöntemine bırakmak zorunda kalmıştır. İkinci değişim Cumhuriyetin ilanı sonrası yaşanmıştır. Bu değişim sürecinde çift yanlı kayıt yöntemi, zamanın koşullarına uyarak varlığını korumuş, ama muhasebe düşüncesi, o zamana kadar içinde geliştiği Ticaret Hukukundan ayrılarak, Yergicilik alanının kontrolüne girmiştir. 2011 Yılında ekonominin küreselleşme olgusunun getirdiği değişimi çerçevesinde yayınlanan Türk Ticaret Kanunu, bu konuda bir yenilik arayışı niteliği taşımaktadır...

Muhasebe tarihi, sadece Türkiye’de değil, dünyada yeni bir bilim dalı olduğu için, yukarda yakın geçmişle ilgili olarak değinilen konular dahil bir çok kayıt kültürü konusu henüz derinlemesine incelenmiş değildir. Türkiye'nin böylesine önemli kayıt kültürü konuları, muhasebe tarihçilerinin incelemelerini beklemektedir. Bunu önemli kılan, muhasebenin geleceğinin geçmişte aranması gereğidir...

Prof. Dr. Oktay Güvemli

Vefat eden muhasebe ve Finans bilim dalı akademisyenlerinin fotoğraf köşelerinden bir görünüş.
MUHASEBE KİTAPLIĞININ OLUŞUMUNUN ALTINDAKİ ETKENLER

Kitaplık 1994 yılında Pacioli'nin Summa'sının 500. yılının kutlanması sırasında doğan ve yıllar boyu süren Orta Doğu muhasebe tarihi araştırmalarının ortaya çıarttığı bir platformdur.

- Bu çalışmalar, OsmanlI'dan gelen kayıt kültürünün, Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmelerin ve Orta Doğu araştırmalarının bir serüveni niteliğindedir. Ayrıca kitaplıkta, Orta Doğu'nun yanında on dilden oluşan Amerika, Batı Avrupa, Çin ve Japonya'ya uzanan muhasebe kayıt kültüründen izleri görmek mümkündür.

- Kitaplık şunu da unutmamıştır: Yüz yıla yaklaşan Cumhuriyet döneminde, her biri kendi alanındaki kayıt kültürüne önemli katkılarda bulunmuş olan ve bugün aramızdan ayrılıp ebediyete göçmüş muhasebe ve fınans bilim dallarına hizmet vermiş akademisyenleri, ayırdığı bir köşede fotoğraflarıyla canlı tutmaya çalışmış, eselerine de kitaplıkta yer vermiştir.

MUFTAV KİTAPLIĞINDAKİ KAYNAKLAR
 1. Dünya muhasebe tarihi kaynaklar (yaklaşık on dilde),
 2. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi muhasebe tarihi kaynakları,
 3. İktisat, işletme, maliye, fınans, eğitim tarihi kaynakları,
 4. Güncel muhaseb, fınans, işletme kaynakları,
 5. Siyasal ve sosyal tarih kaynakları,
 6. Ansiklopediler, Türkçe ve yabancı dillerde sözlükler,
 7. Atatürk köşesi kitaplığı,
 8. Prestij yayınları,
 9. Sürreli yayınlar.

Kaynakların sayısı kitap olarak on binden fazla, süreli yayın olarak üç binden fazladır.

Not:Altı ayda bir Muhasebe ve Finans Tarihi Dergisi yayınlanmaktadır.
Kitaplığın Ana Hedefleri
 1. Muhasebe ve Finans Bilim dallarında görev yapan akademisyenlere kaynak hizmeti sunmak,
 2. Lisansüstü eğitimdeki öğmcilere ve lisans düzeyindeki öğrenci ve araştırmacılara kaynak ve çalışma ortamı sağlayarak yardımcı olmak.
Kitaplığın Hizmet Sunma Şekli
 1. Araştırmacılara çalışma imkanı sunulmakta,
 2. İsteklilere fotokopi ve internet hizmeti sunulmakta,
 3. Araştırmacılara telefonla randevu verilmektedir.