İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ'NDEN MUFTAV KÜTÜPHANESİNE ZİYARET

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MYO ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ MUFTAV'I ZİYARET ETTİLER

İstanbul İstinye Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlilerinden Serdar Aytekin, Özlem Nur Besler ve Meryem Kara Öğrencileri ile 29 Kasım 2017 tarihinde OG Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı'na bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Oktay Güvemli ile Orta Doğu muhasebe tarihi üzerine yapılan söyleşide Prof. Güvemli konukların sorularına yanıtlar verdi. Ziyaret sırasında konuklar, yaklaşık on bin kitabın bulunduğu vakıf kütüphanesinde araştırmalar yapmış ve muhasebe tarihi müzesini ziyaret etmişlerdir.