Temin Edilebilecek Muhasebe, Finansman ve Muhasebe