İstanbul, 23.11.2011

DUYURU 286
Konu : Defter tasdiklerinde önceden elektronik ortamda bilgi girilmesi ve yeniden değerleme oranı hakkında.
1.Defter Tasdiklerinde Önceden Elektronik Ortamda Defter Bilgilerinin Girilmesi
Türkiye Noterler Birliği Bilgi İşlem Müdürlüğünün yayımladığı Muhasebeci Defter Bilgi Girişi Uygulaması Kullanım Kılavuzunda aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.
“Noterlikler tarafından onaylanacak defterler, 406 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği 01.04.2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda Gelir  İdaresi Başkanlığı’na bildirilmektedir. Bu kapsamda onaylanacak defterlerin muhasebeciler tarafından, TNBOnline sitesi aracılığı ile önceden elektronik ortamda girilmesi ve uygulama tarafından verilen defter liste numarası ile Noterliklere gidilmesi durumunda, defter onaylama işlemlerinin hatasız, hızlı ve eksiksiz olması sağlanabilecektir.
Uygulama sayesinde hazırlanan defter listelerinin meşruhat dökümleri ve defter liste raporları muhasebeciler tarafından da alınabilecektir. Defter Onay listelerinin muhasebeciler tarafından bilgisayar ortamında oluşturulabilmesi için, muhasebeciler bir kereye mahsus Noterliklerden “Şifre” alacaklardır. Muhasebeciler almış oldukları “Şifre” ile TNBOnline internet sayfasında ‘Muhasebeci Defter Bilgi Girişi’ ekranından sisteme giriş yapacaklardır. Bu bölümde defter listelerini hazırlayabilecek, meşruhat ve liste dökümlerini alabileceklerdir.  Hazırlamış oldukları defter listelerinin onaylanması için defter liste numaraları ile istedikleri Noterliklere giderek işlemlerini hızlı, eksiksiz  tamamlayabileceklerdir. Noterlik, muhasebeci tarafından kendisine getirilecek olan defter liste numarası ile makbuz kesimi yapabilecektir.
Uygulama için kılavuzun incelenmesi önem arz etmektedir.
2. 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
5024 Sayılı Yasa ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yeniden değerleme oranı, vergi uygulamalarındaki kimi endekslemelerde çarpan olarak kullanılması sebebiyle, açıklanmaya devam etmektedir.
17.11.2011 Tarih ve 28115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2011 yılı için %10,26 olarak açıklanmıştır.
Eski usulde diğer bir deyişle Gelir Vergisi Kanununun ek 1 ila ek 6. maddelerine göre teşvik belgesine bağlı olarak 2010 yılından yatırım indirimi tutarı devreden ve 2011 yılında bu indirimden yararlanmayı tercih eden yükümlüler devreden yatırım indirimi tutarlarını yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranı ile endeksleyeceklerdir.
2012 Yılında, vergi yasalarında yer alan bir çok vergi, harç ve cezalara ilişkin maktu had ve tutar yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, artırılarak uygulanacaktır.
Durum bilgilerinize sunulur.