İstanbul, 13.10.2011

DUYURU 284

Konu: İthalatta uygulanan KKDF kesintisi oranı ile kimi mallara ilişkin ÖTV oranlarındaki değişiklikler hakkında.

13.10.2011 Tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, ithalatta uygulanan kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi ile kimi mallarda uygulanan ÖTV oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

Karara göre, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere ;

- Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 6 olarak tespit edilmiştir (değişiklik öncesi oran:%3).

- Binek otomobillerde uygulanan ÖTV oranları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

%37

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

%80

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

%130

(Değişiklik öncesi oranlar sırası ile: %37, %60, %84)

Yine Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kimi vergi oranlarında da değişiklik yapılmıştır (Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.).

Durum bilgilerinize sunulur.

Saygı ile,

Dr. Oktay GÜVEMLİ