İstanbul, 08.07.2011

 

DUYURU 281

 

Konu: Kıdem tazminatı, vergiden bağışık çocuk yardımı ve harcırahlar, en düşük ücretler ve SGK primine esas kazanç tutarları hakkında.

 

1. Kıdem Tazminatı Tavanı 2011 Yılının İkinci Altı Ayı İçin Yeniden Belirlendi 

 

05.07.2011 Tarih ve 27985 2. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2022 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılının ikinci altı ayı için aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Aylık katsayı                  :0,06446

Taban Aylığı Katsayısı  :0,86251

 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 2011 yılının ikinci altı ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 2.731,85 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hesap Unsurları                                                            Hesaplama Tutar     (TL)

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı

   1500 x 0,06446

        96,69

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı

   8000 x 0,06446

      515,68

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı

     500 x 0,06446

        32,23

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı

19.000 x 0,06446

1.224,74

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı

 1.000 x 0,86251

       862,51

Kıdem tazminatı tavanı

 

    2.731,85

 

 2. 2011 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı

 

2011 Yılının ikinci altı ayında geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında iki çocukla sınırlı olarak, çocuk başına aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

250 x 0,06446 =16,11 TL

 

3. 2011 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Harcırah Tutarları

          

 a-Yurtiçi harcırahlar

2011 Yılının ikinci altı ayında geçerli yurtiçi harcırah tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

                                                          Vergiden Bağışık                                                                                               

                 Sıra No             Brüt Aylıklar (TL)                       Gündelik tutarı (TL)

1

1.474,88 ve daha fazlası

41,00

2

1.463,28 ila 1.474,87

34,50

3

1.321,47 ila 1.463,27

31,50

4

1.140,98 ila 1.321,46

29,00

5

921,49 ila 1.140,97

26,50

6

921,48 ve daha azı

25,50

 

b-Yurtdışı harcırahlar

05.07.2011 Tarih ve 27985 2. Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar dikkate alınarak, 2011 yılının ikinci altı ayında geçerli yurtdışı harcırahlara ilişkin brüt aylık tutarları ve harcırah tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

                                                                               ABD        Alm.    Fr         İsviçre   İng.

                Sıra       Brüt Aylıklar (TL)                   Doları     Euro   Euro     Frang    Sterlin

1

1.474,88 ve daha fazlası

182

164

160

283

115

2

1.463,28 ila 1.474,87

146

131

127

226

91

3

1.289,24 ila 1.463,27

117

105

102

181

74

4

921,49 ila 1.289,23

110

99

96

171

69

5

921,48 ve daha azı

93

83

81

143

59

 

 

4.2011 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarları

 

31.12.2010 Tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.12.2010 tarih ve 2010/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.07.2011-31.12.2011 tarihleri arasında uygulanacak en düşük brüt ücret tutarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

16 yaş üzeri...........................837,00 TL

16 yaş altı..............................715,50 TL

 

5. 2011 Yılının İkinci Altı Ayında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

 

5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür. Buna göre 2011 yılında SGK primine esas tutulacak aylık kazancın alt sınırı ve üst sınırı aşağıdaki şekilde hesap edilmektedir.

 

01.07.201131.12.2011 Tarihleri Arasında

Aylık kazanç alt sınırı   =     837,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı  =  5.440,50 TL

Durum bilgilerinize sunulur.

                                                                                                   Saygı ile,

                                                                                                       Dr. Oktay GÜVEMLİ