17.04.2006

Konu: 31.03.2006 tarihli değerlemelerde yararlanılacak kurlar, 2006 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve vergi oranları, yatırım indirimi uygulaması, 4760 sayılı ÖTV yasasındaki değişiklikler, Vergi Uygulamalarında ÜFE’nin dikkate alınması ve vergi ziyaı cezası uygulamasındaki değişiklik, 2005 yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin veril me süresinin uzatılması hakkında.

1. 31.03.2006 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar

                31.03.2006 tarihi itibariyle  geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.

Döviz

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD Doları

1,3427

1,3418

1 İngiliz Sterl.

2,3342

2,3326

1 İsviçre Fr.

1,0275

1,0260

1 Japon Yeni

1,1408

1,1366

1 Euro

1,6211

1,6200

Not : Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur.  

(Not: Bu durum tarafınıza 11.04.2006 tarihinde faks ile bildirilmiştir.)

 

2. 2006 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri ve Vergi Oranları

             08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5479 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 1.maddesinde Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 2006 yılı gelirleri için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

7.000

Yeni Türk Lirasına kadar

% 15

18.000

Yeni Türk Lirasının 7.000 lirası için 1.050 lira, fazlası

% 20

40.000

Yeni Türk Lirasının 18.000 lirası için 3.250 lira, fazlası

% 27

40.000

Yeni Türk Lirasından fazlasının 40.000 YTL’sı için 9.190 YTL, fazlası

% 35

(Not: Bu durum tarafınıza 11.04.2006 tarihinde faks ile bildirilmiştir.)

 

3. Yatırım İndirimi Uygulamasına ilişkin düzenlemeler

08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5479 sayılı kanunun 2. maddesi ile  yatırım indirimine ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.Ancak Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 69. madde ile 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, yararlanılamayan yatırım indirimleri ile 19. madde kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan ve iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden ve 2006 yılında devam eden yatımlar ile 24.4.2003 önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen Yatım Teşvik Belgeleri kapsamında GVK’nın ek 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanmış yatırımlar için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için hesaplanacak yatırım indirimlerinin sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

(Not: Bu durum tarafınıza 11.04.2006 tarihinde faks ile bildirilmiştir.)

 

4. 4760 Sayılı ÖTV Yasasında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

5479 sayılı yasa ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yasaya ekli listelere bazı mallar eklenmiş, bazı malların ÖTV oranları değiştirilmiştir. Bunlardan önemli olanlar aşağıdaki gibi olup, ayrıntılar için yasaya ekli listelerin incelenmesi uygun olacaktır.

Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi ürünlerindeki vergi oranı %20’den %6,7’ye düşürülmüştür.

(Not: Bu durum tarafınıza 11.04.2006 tarihinde faks ile bildirilmiştir.)

 

5. Vergi Uygulamalarında TEFE yerine ÜFE dikkate alınacaktır

5479 sayılı yasanın 11. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (f) alt bendindeki  “Fiyat endeksi (TEFE); Devlet İstatistik Enstitüsünce Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksini,” ibaresi “Fiyat endeksi (ÜFE); Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksini," şeklinde değiştirilmiş ve “Vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibaresi "ÜFE" olarak uygulanır" fıkrası eklenmiştir.

Dolayısıyla bundan böyle vergi yasalarında yer alan  ve TEFE’ye göre yapılan tüm hesaplamalar ÜFE’ye göre yapılacaktır.

(Not: Bu durum tarafınıza 11.04.2006 tarihinde faks ile bildirilmiştir.)

 

6. Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasında Değişiklik Yapılmıştır

                5479 sayılı yasanın 12. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin ikinci fıkrası "Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir" şeklinde değiştirilmiştir.

(Not: Bu durum tarafınıza 11.04.2006 tarihinde faks ile bildirilmiştir.)

 

7. 2005 Yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin  Beyan Süresi Uzatıldı

 

11.04.2006 Tarih ve 21 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile Maliye Bakanlığı tarafından, Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanarak, 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.

(Not: Bu durum tarafınıza 13.04.2006 tarihinde faks ile bildirilmiştir.)

 

Durum bilgilerinize sunulur.

Saygı ile, 

ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69