24.02.2006

Konu: Kıdem tazminatı tavanı, vergiden bağışık çocuk yardımı, vergiden bağışık harcırahlar hakkında.

 

         

1. Kıdem Tazminatı Tavanı 2006 Yılının İlk 6 Ayı İçin Yeniden Belirlendi

                31.12.2005 Tarih ve 1.mükerrer 26040 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22. maddesi uyarınca  01.01.2006-30.06.2006 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere  taban aylığı katsayısı 0,53377 , aylık katsayı ise 0,04265 olarak belirlenmiştir. Bu verilere göre   01.01.2006-30.06.2006 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavanı  1.770,63 YTL olarak uygulanacaktır. Kıdem tazminatı tavanının hesaplanma biçimi aşağıdaki gibidir.

 

Hesap Unsurları                                                         Hesaplama              Tutar (YTL)

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı

   1.500 x 0,04265

63,98

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı

   8.000 x 0,04265

341,20

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı

      500 x 0,04265

21,33

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı

 19.000 x 0,04265

                 810,35

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı

    1.000 x 0,53377

533,77

Kıdem tazminatı tavanı

 

1770,62     

 

Yine söz konusu yasa maddesinde 01.07.2006-31.12.2006 tarihleri arasında geçerli olacak taban aylığı katsayısı 0,54711 , aylık katsayı ise 0,04373 olarak belirlenmiştir. Bu veriler dikkate alındığında da 01.07.2006-31.12.2006 tarihleri arasında dikkate alınacak kıdem tazminatı tavanı 1.815,28 YTL olarak hesaplanmaktadır.

 

                2. Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı  Yeniden Belirlendi

 

Bilindiği üzere 01.07.2003 Tarihinden itibaren vergiden bağışık çocuk yardımının hesabında geçerli olan aylık katsayı  250’ye yükseltilmişti (Bakınız DUYURU 143). Bu husus dikkate alındığında  vergiden istisna çocuk yardımı tutarı ;

01.01.2006-30.06.2006 tarihleri arasında (250 x 0,04265) 10,66 YTL

01.07.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (250 x0,04373) 10,93 YTL şeklinde uygulanacaktır. Bağışıklık en fazla iki çocuk için uygulanacaktır.

 

          3. Vergiden Bağışık Harcırah Tutarlarına İlişkin Brüt Ücret Dilimleri Yeniden Belirlendi

 

a-Yurtiçi harcırahlar

01.01.2006-30.06.2006 tarihleri arasında geçerli olan aylık katsayılar dikkate alındığında vergiden bağışık yurtiçi harcırah tutarlarına ilişkin brüt ücret dilimleri ve gündelik tutarları  aşağıdaki gibi olacaktır.

                                                                 Vergiden Bağışık                                                                                                

                 Sıra No             Brüt Aylıklar (YTL)                      Gündelik tutarı (YTL)

1

938,95 ve daha fazlası

                 30,00

2

931,27 ila 938,94

                 25,50

3

837,43 ila 931,26

                 23,00

4

718,02 ila 837,42

                 20,50

5

572,79 ila 718,01

                 18,00

6

572,78 ve daha azı

                 17,60

 

 

 

b-Yurtdışı harcırahlar

 

Brüt aylıklara göre 2003/5225 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla  tespit edilmiş olan ve halen yürürlükte bulunan döviz cinsinden vergiden bağışık harcırah tutarları 01.01.2006-30.06.2006 tarihleri  arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki gibidir.

                                                                                                                           Alm.      Fr.

                                                                                                  ABD          için       için       İsviçre    İng.

                  Sıra      Brüt Aylıklar (YTL)                     Doları              Euro        Euro      Frangı   Sterlini

1

938,95 ve daha fazlası

163

149

141

266

106

2

931,27 ila 938,94

127

117

111

208

83

3

816,11 ila 931,26

102

94

88

166

67

4

572,79 ila 816,10

98

90

85

160

64

5

572,78 ve daha azı

82

76

72

134

54

 

Durum bilgilerinize sunulur.

 

Saygı ile, 
ER-İŞ YMM LTD.ŞTİ.

 

 

 

 

 

 

ERİŞ YMM LTD.ŞTİ: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:8 D:17 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69

 

PROJE DANIŞ A.Ş.: Halaskargazi Cad. No:265 Koza Apartmanı K:7 D:14 Osmanbey / ŞİŞLİ
Tel: 0212 2481936 - 0212 240 33 39   Fax: 0212 231 01 69