DUYURU 337

Konu: KKDF oranı “0” belirlenen mallar, ev hizmetlerinde çalışanların

vergilendirilmesi ve geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere özel usulsüzlük cezası uygulaması hakkında

1.Kimi Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranı “0”

Olarak Belirlendi Bilindiği üzere 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2. maddesi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi bulunmaktadır. 10.04.2015 Tarih ve 28322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Karara ekli listede (liste için tıklayınız) yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir. Karara göre örneğin aşağıdaki malların ithalinde KKDF ödenmeyecektir.